Lp Tytuł Okres Data dodania
1 Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego 2021 2021 06/09/2022 - 17:14
2 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021 2021 06/09/2022 - 17:11
3 Rachunek zysków i strat 2021 2021 06/09/2022 - 17:09
4 Bilans jednostki budżetowej 2021 2021 06/09/2022 - 17:06
5 Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego 2020 2020 08/06/2021 - 12:31
6 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 2020 08/06/2021 - 12:29
7 Rachunek zysków i strat 2020 2020 08/06/2021 - 12:26
8 Bilans jednostki budżetowej 2020 2020 08/06/2021 - 12:20
9 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 2019 09/07/2021 - 13:23
10 Rachunek zysków i strat 2019 2019 25/01/2021 - 11:58