Zmiana Tytuł Autor Status
2023-02-01 14:38:27 Specyfikacja - sale lekcyjne sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-02-01 14:28:02 Wzór umowy najem jednorazowy (2022) sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-02-01 14:12:21 Oświadczenia sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-02-01 14:11:42 Wzó umowy najem jednorazowy (2022) sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-02-01 14:09:38 Specyfikacja - sale lekcyjne sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-02-01 14:07:47 Ferie - formularz oferty sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-09-06 17:16:12 Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego 2021 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-09-06 17:12:37 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-09-06 17:10:23 Bilans jednostki budżetowej 2021 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-09-06 17:09:12 Rachunek zysków i strat 2021 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-09-06 17:07:42 Bilans jednostki budżetowej 2021 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-09-06 17:07:06 Bilans jednostkki budżetowej 2021 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-07-15 12:53:47 Wynajem sali gimnastycznej sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-09 13:23:19 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-09 13:22:18 Rachunek zysków i strat 2019 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-09 09:18:13 Bilans jednostki budżetowej 2018 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-09 09:14:15 Bilans jednostki budżetowej 2018 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-09 09:09:59 Dodatkowe informacje Sprawozdanie Finansowe 2018 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-09 09:08:47 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-09 09:06:10 Rachunek zysków i strat 2018 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-09 09:03:47 Bilans jednostki budżetowej 2018 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-30 12:19:10 Najem pomieszczeń - sala gimnastyczna sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-30 12:18:17 Najem pomieszczeń - sale lekcyjne sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-30 11:07:29 Najem pomieszczeń - sala gimnastyczna sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-30 11:07:00 Najem pomieszczeń - sale lekcyjne sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-30 11:03:38 Najem pomieszczeń - sale lekcyjne sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-30 11:01:09 Najem pomieszczeń - sala gimnastyczna sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-30 10:59:35 Najem pomieszczeń - sala gimnastyczna sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-08 12:50:11 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-08 12:47:56 Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego 2020 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-08 12:31:16 Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego 2020 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-08 12:29:31 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-08 12:26:23 Rachunek zysków i strat 2020 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-08 12:21:21 Bilans jednostki budżetowej 2020 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-31 09:36:16 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-31 09:35:47 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-31 09:33:44 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-31 09:23:43 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-09 14:19:27 Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi slewandowski Opublikowany
2021-03-08 10:45:02 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-02-12 10:34:15 Oferta na zakup i dostawę środków czystości sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-02-12 10:33:11 Zakup i dostawa środków czystości sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-02-12 10:16:23 Oferta na zakup i dostawę tonerów sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-02-12 10:13:48 Oferta na zakup i dostawę artykułów biurowych sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-02-12 10:07:12 Oferta na zakup i dostawę tonerów sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-02-12 09:56:36 Oferta na zakup i dostawę tonerów sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-02-12 09:55:28 Oferta na zakup i dostawę artykułów biurowych sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-02-12 09:52:24 Zakup i dostawa artykułów biurowych sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-02-12 09:51:59 Oferta na zakup i dostarczenie tonerów sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-01-26 14:54:06 Oferta pracy sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-01-26 14:09:50 Organ sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2021-01-26 14:09:30 Organ sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2021-01-26 14:07:28 Organ Prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-01-26 14:07:04 Organ Prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-01-26 14:03:33 Organ Prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-01-26 13:56:12 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2021-01-26 13:50:14 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2021-01-26 13:49:03 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2021-01-26 13:23:39 Organ Prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-01-25 11:58:58 Rachunek zysków i strat 2019 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-01-25 11:57:35 Bilans jednostki budżetowej 2019 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-01-25 11:56:29 Dodatkowe informacje Sprawozdanie Finansowe 2019 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-11-02 08:01:13 Dokumenty admin Opublikowany
2020-09-18 11:06:57 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-16 14:56:14 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:49:08 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:45:30 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-14 09:52:17 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:51:21 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:48:54 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-11 12:16:42 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-11 11:55:32 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-11 11:52:45 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-10 15:09:44 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-10 08:28:40 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-09 12:33:40 Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi slewandowski Opublikowany
2020-09-08 09:39:13 Organ sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2020-09-08 09:38:47 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2020-09-08 09:37:31 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2020-09-08 09:36:37 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2020-09-08 09:35:41 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2020-09-08 09:19:20 Statut Jednostki Organizacyjnej admin Opublikowany
2020-09-07 13:15:45 Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi slewandowski Opublikowany