Zmiana Tytuł Autor Status
2024-06-11 14:43:35 OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SZCZECINIE sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-05-29 14:09:07 OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SZCZECINIE sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-05-29 14:04:49 OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SZCZECINIE sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-05-17 14:47:29 OFERTA PRACY DLA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SZCZECINIE sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-05-15 14:33:34 OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA DO PRAC LEKKICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SZCZECINIE sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-05-15 14:32:48 OFERTA PRACY DLA INTENDENTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SZCZECINIE sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-05-15 14:09:30 OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SZCZECINIE sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-05-15 14:08:37 OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SZCZECINIE sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-05-15 14:03:04 INTENDENT W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SZCZECINIE sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-05-15 13:58:52 PRACOWNIK DO PRAC LEKKICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SZCZECINIE sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-05-06 14:22:19 Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego 2023 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-05-06 14:20:40 Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego 2023 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-05-06 14:19:27 Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego 2023 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-05-06 14:17:51 Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego 2023 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-05-06 14:16:23 Informacja dodatkowa sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-03-22 11:18:08 Rachunek zysków i strat 2023 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-03-22 11:17:35 Bilans jednostki budżetowej 2023 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-03-22 11:11:35 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-03-22 11:09:50 RAchunek zysków i strat 2023 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2024-03-22 11:08:52 Bilans 2023 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-12-18 11:06:43 Oferta na zakup tonerów sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-12-06 11:50:07 Ogłoszenie o zamówieniu: żywność (mięso mleko,przetwory) sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-12-06 11:49:06 Ogłoszenie o zamówieniu sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-12-01 11:46:36 Zaproszenie ofertowe - Medycyna pracy sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-12-01 11:45:51 Zaproszenie ofertowe - Medycyna pracy sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-12-01 11:43:37 Oferta na artykuły biurowe sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-12-01 11:41:56 Oferta na zakup środków czystości sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-12-01 11:40:55 Oferta na zakup środków czystości sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-11-24 08:03:33 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2023-11-22 14:30:21 Oferta na zakup tonerów sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-11-21 11:39:24 Oferta na zakup tonerów sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-11-21 11:38:29 Oferta na zakup tonerów sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-11-16 08:59:35 Zaproszenie ofertowe - Medycyna pracy sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-11-16 08:58:27 Oferta na artykuły biurowe sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-11-16 08:56:55 Oferta na zakup środków czystości sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-11-16 08:54:08 Artykuły biurowe sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-11-16 08:40:30 Środki Czystości sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-11-16 08:28:34 Medycyna pracy sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-11-16 08:16:00 Wzór umowy sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-09-21 09:52:29 Specyfikacja - sala gimnastyczna sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-09-21 09:45:07 Specyfikacja - sala gimnastyczna sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-07-04 08:46:24 wzór umowy - czynsz sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-07-04 08:44:29 Specyfikacja - sala gimnastyczna sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-07-04 08:43:19 Formularz ofertowy sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-05-09 10:59:11 Bilans jednostki budżetowej 2022 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-05-09 10:56:27 Rachunek zysków i strat 2022 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-05-09 10:54:52 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-05-09 10:52:29 Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego 2022 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-02-01 14:38:27 Specyfikacja - sale lekcyjne sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-02-01 14:28:02 Wzór umowy najem jednorazowy (2022) sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-02-01 14:12:21 Oświadczenia sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-02-01 14:11:42 Wzó umowy najem jednorazowy (2022) sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-02-01 14:09:38 Specyfikacja - sale lekcyjne sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-02-01 14:07:47 Ferie - formularz oferty sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-09-06 17:16:12 Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego 2021 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-09-06 17:12:37 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-09-06 17:10:23 Bilans jednostki budżetowej 2021 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-09-06 17:09:12 Rachunek zysków i strat 2021 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-09-06 17:07:42 Bilans jednostki budżetowej 2021 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-09-06 17:07:06 Bilans jednostkki budżetowej 2021 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-07-15 12:53:47 Wynajem sali gimnastycznej sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-09 13:23:19 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-09 13:22:18 Rachunek zysków i strat 2019 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-09 09:18:13 Bilans jednostki budżetowej 2018 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-09 09:14:15 Bilans jednostki budżetowej 2018 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-09 09:09:59 Dodatkowe informacje Sprawozdanie Finansowe 2018 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-09 09:08:47 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-09 09:06:10 Rachunek zysków i strat 2018 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-09 09:03:47 Bilans jednostki budżetowej 2018 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-30 12:19:10 Najem pomieszczeń - sala gimnastyczna sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-30 12:18:17 Najem pomieszczeń - sale lekcyjne sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-30 11:07:29 Najem pomieszczeń - sala gimnastyczna sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-30 11:07:00 Najem pomieszczeń - sale lekcyjne sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-30 11:03:38 Najem pomieszczeń - sale lekcyjne sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-30 11:01:09 Najem pomieszczeń - sala gimnastyczna sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-30 10:59:35 Najem pomieszczeń - sala gimnastyczna sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-08 12:50:11 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-08 12:47:56 Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego 2020 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-08 12:31:16 Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego 2020 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-08 12:29:31 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-08 12:26:23 Rachunek zysków i strat 2020 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-08 12:21:21 Bilans jednostki budżetowej 2020 sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-31 09:36:16 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-31 09:35:47 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-31 09:33:44 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-31 09:23:43 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-09 14:19:27 Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi slewandowski Opublikowany
2021-03-08 10:45:02 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-02-12 10:34:15 Oferta na zakup i dostawę środków czystości sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-02-12 10:33:11 Zakup i dostawa środków czystości sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-02-12 10:16:23 Oferta na zakup i dostawę tonerów sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-02-12 10:13:48 Oferta na zakup i dostawę artykułów biurowych sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-02-12 10:07:12 Oferta na zakup i dostawę tonerów sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-02-12 09:56:36 Oferta na zakup i dostawę tonerów sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-02-12 09:55:28 Oferta na zakup i dostawę artykułów biurowych sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-02-12 09:52:24 Zakup i dostawa artykułów biurowych sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-02-12 09:51:59 Oferta na zakup i dostarczenie tonerów sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-01-26 14:54:06 Oferta pracy sp21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-01-26 14:09:50 Organ sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2021-01-26 14:09:30 Organ sprawujący władzę slewandowski Opublikowany